Kontakt: kontakt@4yourpet.se

Integritetspolicy

Integritetspolicy

På 4yourpet.se värnar om dina personuppgifter. Här förklarar vi hur vi samlar in och använder din personliga information. Vi samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du genomför ett köp på 4yourpet.se, och om du kontaktar oss annars. För att du ska kunna genomföra köp behöver information om: Namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Dessutom använder vi produktinformation och betalningsinformation. Dina personuppgifter sparas i 5 år i enlighet med årsredovisningslagen. Vi behöver dina personuppgifter för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut t.ex. bokföringslagen, penningtvättslagen eller reglerna om produktansvar och produktsäkerhet. För att bearbeta och skicka din beställning avslöjar 4yourpet.se din information till tredje part, till exempel redovisningsprogram och fraktföretag som behandlar dina uppgifter i enlighet med gällande regler.

4yourpet.com garanterar hög säkerhet om din personliga information och genomför relevanta tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda din personliga information från obehörig åtkomst, förändring och förstörelse.

4yourpet.dk skyddar din information och de behandlas strikt konfidentiella. Informationen kommer inte att säljas, lånas eller hyras. Du har rätt att begära ett registerutdrag avseende vilka personuppgifter vi har om dig.

Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.